چراغ یک مسجد باستانی در هند از هزار سال پیش روشن است

در مسجد جامع چرامان یکی از نخستین و تاریخی ترین مساجد هندوستان واقع در منطقه مسکونی کدونگالور، چراغ روغن سوزی وجود دارد که بیش از ۱ هزار سال روشن بوده است.

محمد سعید ، رئیس کمیته مدیریت مسجد در شهر بندری باستانی کدونگالور در کرالای هندوستان در این باره گفت:  می توان گفت حداقل در طی  ۱ هزار سال گذشته این چراغ روشن بوده و مردم و پیروان ادیان مختلف برای این چراغ روغن می آوردند تا خاموش نشود.

وی بر ایستادگی و مقاومت سازه این مسجد تاکید نموده و آن را به دلیل سبک معماری سنتی مردم هندوستان در قرن های گذشته دانست.

منبر قدیمی این مسجد که محل وعظ پیش نماز مسجد می باشد، از حکاکی های بدیع سبک غنی معماری جنوب هند پوشیده شده است.

سعید که یک جراح مسلمان می باشد گفت: به جز یک سنگ مرمر سفید که متعلق به مکه مکرمه است ، همه چیز در اینجا ظاهری محلی دارد.

این مسجد از همان زمان تا اکنون به عنوان نمادی قدرتمند از همبستگی اجتماعی و همزیستی مسالمت آمیز، صرف نظر از اعتقادات دینی و وضعیت سیاسی داخلی هندوستان بوده است.

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

عضویت در خبرنامه

نام (*)

Invalid Input
آدرس ایمیل (*)

Invalid Input