برای نخستین بار مسجد لاکنوی هند کمپین اهدای خون برگزار کرد.

مسجدی در شهر لاکنو، پایتخت اوتارپرادش در شمال هندوستان، اقدام به برگزاری کمپین «اهدای خون» کرده است.

مسجد جامع لاکنو واقع منطقه خرام نگار چوکی، هدف از این کمپین اهدای خون را ایجاد هزیستی مسالمت آمیز در میان ادیان و مذاهب مختلف عنوان کرده است. 

 به گفته شورای مسجد این نخستین باری است که یک مسجد در لاکنو چنین رویدادی را برگزار می کند. ادر این مسجد تنها در یک روز حدود 100 واحد خون جمع آوری شده و خون اهدایی در میان بانک های خونی دولتی در ایالت توزیع شدند.

پیروان ادیان و مذاهب مختلف در این مراسم حضور چشمگیری داشتند.

چندین گروه و سازمان مدنی از جمله انجمنی از دانشگاه علیگر، آدامز مال، انجمن متخصصان مسلمان، بنیاد انسانیت و احسان و چند تشکل دیگر در این رویداد شرکت کردند.

 ایجای یوپرتی کمیسر اطلاعاتی دولتی که ریاست کمپین را به عهده داشت گفت: تمامی ادیان از ارزش های بشردوستانه دفاع می کنند. اهدای خون جان انسان را نجات می دهد و چنین رویدادهایی باید به طور منظم برگزار گردند.

 وی تاکید کرد: کمپین های اهدای خون پیام مثبتی به جوامع منتقل می کنند.

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

عضویت در خبرنامه

نام (*)

Invalid Input
آدرس ایمیل (*)

Invalid Input