جوانان محلی داوطلب نگهبانی از مسجدی در کانادا را بر عهده گرفتند

دسته: جهان بازدید: 285

 

 

پس از آن که در دو شب متوالی مسجد اوون ساند، در انتاریوی کانادا مورد حمله افراطی ها قرار گرفت، ده ها تن از جوانان محله شب گذشته برای نگهبانی از این مسجد داوطلب شدند.

 مزاحمین با پرتاب سس کچاب، تخم مرغ و سس خردل، دیوارها و پنجره های مسجد را کثیف کرده بودند. 

 یکی از اعضای این مسجد ضمن اشاره به این اقدام داوطلبانه که نه توسط مسجد هماهنگ شده و نه برنامه ریزی شده گفت: ما هنوز نگران هستیم، اما همزمان به خاطر این حرکت داوطلبانه تحت تاثیر قرار گرفته ایم.

وی گفت از اینکه می بیند جامعه پس از حمله به مسجد، بسیج شده اند خوشحال است.

پلیس منطقه گفته که تحقیقاتی در رابطه با دو حمله اخیر به مسجد اوون ساند انجام داده اما هنوز اطلاعاتی درباره مظنون یا مظنونان حادثه در دست نیست.