پیام بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی به مناسبت سالروز شهادت رهبر قیام سال 1920 مردم عراق علیه اشغالگران انگلیسی

بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی به مناسبت شهادت آیت الله العظمی میرزا محمد تقی شیرازی قدس سره بیانیه ای صادر کرد. 

به گزارش شیعه ویوز، این بیانیه با اشاره به ضایعه از دست دادن آن مرجع بزرگ و مقابله آن محاهد کبیر با استعمار بریتانیا، آورده است: اشغالگری و تجاوزی که از آغاز تا به امروز بیشترین رنج را برای ملت های مسلمان داشته و دارد، سیاست های غربی در موضع گیری نسبت به مستبدان، فاسدان و سرکشان و طاغوت ها از رهگذر حمایت های مادی و معنوی پنهان و آشکار کاملاً روشن و محسوس است. 

این بیانیه تاکید کرد: آنچه نباید مورد غفلت قرار گیرد نقض حقوق بشر است که به دست گروه ها و دسته های حاکم بر مقدرات و سرنوشت ملت های مسلمان صورت گرفته و همچنان نادیده گرفته می شود.

این بیانیه با اشاره به نقش مرحوم آیت الله العظمی شیخ میرزا محمد تقی شیرازی قدس سره، در نقشه بر آب کردن استعمارگران، آورده است: رهبری و هدایت ملت مسلمان عراق در اقدام همه جانبه آنان برای بیرون راندن استعمارگران انگلیسی از عراق دلیلی روشن است و به طور واضح نشان می دهد که ایشان حاضر نشد و اجازه نداد اشغالگری همانند سلطه عثمانی ها بر عراق جایگزین شود و دارایی و ثروت ملت های مسلمان را به یغما ببرد، به همین خاطر عاقبت به دست یکی از مزدوران دولت استعمارگر انگلیس با زهر کینه به شهادت رسید.

این بنیاد جهانی در بیانیه خود آورده: ما از تمامی ملت های مسلمان و نژادها و قومیت های گوناگون دعوت می کنیم تا سیره مرحوم آیت الله العظمی شیخ میرزا محمد تقی شیرازی قدس سره در تعامل با رفتار و حضور استعمارگران انگلیسی در زمان اشغال عراق را با دقت مطالعه نموده و آثار شوم تسلط استعمارگران انگلیسی بر کشورهای اسلامی و عربی را مطالعه نمایند.

این بنیاد در پایان پیام خود از ملت عراق و دیگر ملت های مسلمان خواسته تا در خط مرجعیت والا قرار گیرند و به منظور به عقب راندن و خنثی کردن سیاست ها و رفتارهای استعمارگرانه که در راه در  نادانی نگاه داشتن ملت عراق، از هر سو آنان را مورد هجوم قرار داده است تلاش نموده و برنامه ها و سیاست های مراجع و بزرگان دین را معیار خود قرار دهند.

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

عضویت در خبرنامه

نام (*)

Invalid Input
آدرس ایمیل (*)

Invalid Input