بزرگ مرجع جهان تشیع: خیر خواهی برای دیگران راه بدست آوردن جایگاهی بزرگ نزد خدا

 

مرجعیت شیعه فرمودند: برای دیگران حتی برای دشمنان خود خیرخواه باشید تا جایگاهی بزرگ نزد خدا برای خود به دست آورید.

بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی مدظله، در دیدار با هیئتی از شهر مقدس کربلا، همگان را به داشتن قلبی پاک و بدور از هر ناخالصی توصیه کردند و فرمودند: قلب پاک نزد خدای منان، بزرگ و گرامی است و از جایگاه والا برخوردار است؛ به دیگر بیان به نسبت پاکی قلب و نیت انسان و به میزان خیرخواهی اش برای دیگران، مدد و یاری خدای تبارک و تعالی به او خواهد رسید.

مرجعیت شیعه با بیان سیره پیامبر اسلام در خیرخواهی برای دیگران و حتی دشمنانشان فرمودند: پاکی دل رسول خدا صلی الله علیه وآله به حدی بود که با تمام آزارها و رنج هایی که از سوی دشمنان کینه توز به ایشان می رسید، نه تنها دشمنان و آزاردهندگان را نفرین نمی کردند، بلکه در حق آنان دعا می کردند.

مرجع عالیقدر افزودند: شما بکوشید به گونه ای قلب خود را بپیرایید که برای هیچ شخصی حتی دشمنان خود بلا و بدی نخواهید، بلکه برای هدایت شدن آنان دعا کنید. چرا که خدای تبارک و تعالی پیامبر را اسوه ای نیکو برای همگان معرفی کرده اند.

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

عضویت در خبرنامه

نام (*)

Invalid Input
آدرس ایمیل (*)

Invalid Input