سازمان جهانی مسلمان آزاده: تعهد به مقررات روز جهانی زن الزامی است

 

سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاده) طی بیانیه ای تعهد به مقررات روز جهانی زن را در تمامی عرصه های جهانی الزامی دانست.

در بیانیه این سازمان که نسخه ای از آن به دست خبر گزاری شیعه ویوز رسیده است آمده :

 حکومت های جهان از طریق یک هئیت بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد تصمیم گرفتند تا زنان و دختران را در طرح توسعه انسانی که مدت زمان آن تا سال 2030 میلادی می باشد شرکت دهند؛ چرا که زنان نیمی از جمعیت جوامع مختلف را شامل می شوند. 

این بیانیه، افزود: سازمان ملل با اتکا به مقررات وضع شده در نظر دارد تا با مشارکت جامعه زنان و دختران در عرصه های مختلف بر فقر شدید چیره شود؛ امری که تبدیل به یک بحران بزرگ در جهان شده است. 

مسلمان آزاده ادامه داد: برای رسیدن به این هدف می توان زنان و بانوان را در زمینه های مختلفی همچون تکنولوژی، علوم روز، انجام اختراعات، فعالیت های اقتصادی، امور اجتماعی و فعالیت های زیست محیطی مشارکت داد. 

سازمان جهانی نفی خشونت در بیانیه خود افزود: در همین راستا تصمیم گرفته شد که در روز 11 فوریه هر سال جلسه ای برپا شود تا به امور، طرح ها و قوانین وضع شده جهت توانبخشی و توسعه انسانی قشر زنان جامعه بحث و گفتگو  شده و بر مشارکت آنها در زمینه دانش های مختلف انسانی و اقتصاد بین المللی تاکید شود.

سازمان مسلمان آزاده در پایان بیانیه خود آورده است: ما از تمامی ملت های جهان می خواهیم تا به مقررات این روز جهانی متعهد بوده و در عملی شدن آنها بکوشند؛ چرا که تمامی ادیان آسمانی و قوانین بین المللی آن را تایید نموده و بر مشارکت تمامی افراد جامعه در تعیین مسیر کشورها و حضور مساوی در تمامی عرصه ها تاکید می کنند.

 

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

عضویت در خبرنامه

نام (*)

Invalid Input
آدرس ایمیل (*)

Invalid Input