شهادت یک داروساز شیعه توسط سنی های تندرو در پاکستان

ترور شیعیان پاکستانی، خصوصا فعالان اجتماعی این قشر از مردم ادامه دارد. 

در همین راستا، حاجی محمد رضا صدیقی از فعالان شیعه مولتان، در ایالت پنجاب پاکستان ترور شد.

این ترور در داروخانه خصوصی حاجی محمد رضا صدیقی در خیابان معصوم شاه، در شهر مولتان رخ داد.

برخی منابع محلی می گویند که سنی های تندروی سپاه صحابه این ترور را انجام داده اند. 

شهرهای مختلف پاکستان طی سال های اخیر بارها صحنه ترور شیعیان این کشور بوده و صد ها نفر از این شهروندان شیعه پاکستان در این سال ها در اقدامات تروریستی سنی های تندرو به شهادت رسیدند.

شیعیان پاکستان بارها با برگزاری تجمع، تظاهرات و تحصن به کوتاهی حکومت این کشور در حفاظت از شهروندان شیعه پاکستانی در برابر اقدامات عناصر تروریستی اعتراض کردند.

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

عضویت در خبرنامه

نام (*)

Invalid Input
آدرس ایمیل (*)

Invalid Input